Hulp bij lenen.nl
Lening informatie:
Hier vindt u alle informatie over lenen. Wij hebben onze verklarende woordenlijst alfabetisch gerangschikt.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Klik hier voor een overzicht van alle woorden

Lening negatief bkr

Een geregistreerde kredietverlener of bankinstelling bij wie u een geldlening wilt krijgen, zal uw kredietwaardigheid toetsen bij het BKR te Tiel. Hierdoor krijgt deze instelling inzicht in openstaande leningen en hoe u voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen aangaande leningen en kredieten nu en in het verleden. Daarnaast zal de kredietgever ook uw kredietwaardigheid bepalen op basis van gegevens zoals uw inkomen, financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden.

Toetsing BKR
De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die een krediet hebben, worden door het BKR geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan aan geregistreerde geldverstrekkers informatie geven over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. Op basis van de toetsing bij het BKR, wordt door de potentiële kredietgever bepaald of iemand een lening krijgt en welk bedrag verantwoord is. Hierdoor wordt de kredietgever beschermd, zodat deze geen geld leent aan een persoon die waarschijnlijk niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook degene die geld leent wordt hierdoor beschermd tegen zichzelf omdat hij op deze manier geen onverantwoord hoge schulden aan kan gaan.

Negatieve BKR coderingen
Het BKR registreert ook achterstandsmeldingen inzake een betalingsachterstand, welke bij het BKR in het register blijven staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Deze A-coderingen worden ook wel negatief genoemd. Wanneer de achterstand wordt hersteld, wordt er een H-codering aan toegevoegd; de H staat voor Herstel. Daarnaast bestaan er nog vier bijzonderheidscodes A1, A2, A3 en A4 welke aan een potentiële geldverstrekker meer informatie geven over het karakter van de A-codering. Met deze bijzonderheidscoderingen wordt aangegeven of er alsnog, dus na het vermelden van de negatieve codering, aan de aflossingsverplichtingen wordt voldaan en hoe.
Alle leningen mét coderingen blijven tot vijf jaar nadat de lening of het krediet geheel is afgelost, bij het BKR geregistreerd staan. Een A-codering kan dus lange tijd verhinderen dat men geld kan lenen, terwijl mensen in het verleden door situaties buiten de eigen invloedssfeer, een A-codering kunnen hebben gekregen. Een A-codering kan bijvoorbeeld al ontstaan zijn doordat er een leveringsgeschil met een postorderbedrijf is geweest, waardoor de klant heeft besloten niet te betalen voor een artikel wat niet geleverd zou zijn. Niet iedere negatieve BKR codering is dus een gevolg van onzorgvuldig financieel handelen of een te hoog schuldenbedrag.

Een lening bij negatief BKR; het is mogelijk
Bij een negatief BKR, dus wanneer iemand een negatieve BKR-codering heeft, kan aan de hand van de aard van de codering worden bepaald of de aanvrager toch in aanmerking kan komen voor een lening, mits natuurlijk de overige financiële gegevens zoals het inkomen en de maandlasten, in orde zijn. In de praktijk kan men dus ook een lening krijgen van een erkende geldverstrekker, wanneer uit de bijzonderheidscode blijkt dat er alsnog aan de aflossingsregeling wordt voldaan. Daarnaast zal er bij de beoordeling ook rekening mee worden gehouden waarom de A-codering is geregistreerd; dit ook vanwege het al genoemde feit dat niet iedere negatieve BKR codering een gevolg van onzorgvuldig financieel handelen of een te hoog schuldenbedrag is. Erkende geldverstrekkers zullen wanneer ze bij een negatief BKR toch een lening verstrekken, normaliter een verhoogd rentepercentage berekenen omdat ervan uitgegaan wordt dat ze meer risico lopen wanneer ze u geld lenen; u moet dan denken aan een toeslag van 1,5 % tot 2,5 %. Een oplossing die vaak wordt gehanteerd is het onderbrengen van verschillende kredieten in één groter krediet, waardoor de maandlasten weer zullen dalen.

Zie ook: www.bkr.nl

Willekeurige onderwerpen

WOZ krediet
Het WOZ-Krediet is een leenvorm die lijkt op het doorlopend krediet , het is hierbij mogelijk om...
Lenen met negatief bkr
De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die een krediet hebben, worden door het BKR...
Vertragingsvergoeding
Een extra bedrag dat in rekening wordt gebracht in geval van een betalingsachterstand. Normaal...
Autofinanciering
Veel autoverkopers kunnen u een financiering aanbieden waarbij de auto als onderpand dient. Een...
Krediet intermediair
Een intermediair is een tussenpersoon die leningen of hypotheken van verschillende aanbieders...

Vaak gezochte informatie

Voorwaarden lenenLenen met zwarte lijstLening oversluiten
Lenen overzichtLenen vergelijkLening vergelijk
Lening verstrekkenLenen zonder bkr toetsingSpoed geld lenen
Geld lenen snsGeld lenen met bkr noteringRenteloos lenenHeeft u niet gevonden naar wat u zocht? Neem dan contact met ons op via contact en doe een suggestie!

hypotheken AndersLenen
Royaalkrediet
Geldshop
Bcldirect.nl
Directa.nl
KredietShop
A1B Krediet
SNS Bank
A Krediet
Ribank Direct
Leenattent
Santander Consumer Finance
Lenen bij DRC
Crediam
Defis
Alle aanbieders »
Kredietverstrekkers | Lening beoordelingen | Lening informatie | Leenvormen | Nieuws